antelope meaning in malayalam

Find more Swedish words at wordhippo.com! മാന്‍ കൃഷ്‌ണമൃഗം ; മൃഗം ; ഒരുതരം മാന്‍ കൃഷ്ണമൃഗം ; കറുത്ത മാന്‍ White antelope. 231 246 27. According to Indian Astrology person with name Reema are very kind hearted as a human being. When the antelope totem appears to you, you are also being urged to do what is necessary to keep yourself strong and healthy in body and mind. 274 282 41. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019; മോദിയും രാഹുലും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും! Alternatively, the Antelope meaning could represent the need to be watchful of your surroundings. you enjoy a hearty breakfast while gazing out the window at herds of zebras or. Moreover, even if we did not have enough time to see everything, we had the privilege of visiting. graceful Old World ruminant with long legs and horns directed upward and backward; includes gazelles; springboks; impalas; addax; gerenuks; blackbucks; dik-diks. Antelope: കൃഷ്ണമൃഗം, ഒരുതരം മാന്‍, കറുത്ത മാന്‍, കൃഷ്‌ണമൃഗം, An antelope was found in the Shivalik ranges of the Himalayas / Lutherans, Calvinists, Methodists, Baptists and even agnostics have found him deserving. "ant" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. These include lions, leopards, spotted hyenas, civet cats, elephants, bongos, waterbuck, duikers, genets, hartebeests, mongooses, baboons, various monkeys, roan. Deer Meaning In Malayalam. How Popular is the name Antelope? It was a new, undescribed variety of this splendid antelope. by / Thursday, 03 September 2020 / Published in Uncategorized. Rules the following parts of the body : face, chin, cheeks, larynx, palate, throat, vocal chord, arms, shoulders, thymus gland, upper ribs. antelope meaning in telugu , porcupines, crocodiles, and snakes, including pythons. , the wild sheep, and the mountain sheep. The word "chevrotain" comes from the French word chevrot (kid or fawn), derived from the Middle French chèvre (goat).. Tamil Translations of Antelope. The clues are there. The meaning of the antelope is also about being aware. ; Search for more names by meaning. Any of several ruminants of the family Bovidae, chiefly of Africa and Asia, having permanent, hollow, unbranched horns. MY ACCOUNT LOG IN; Join Now | Member Log In. A list of submitted names in which the usage is Japanese; and the description contains the keyword moon. antelope in Malayalam translation and definition "antelope", English-Malayalam Dictionary online. ; According to a user from South Africa, the name Phuti is of African origin and means "Antelope". , പുള്ളിപ്പുലി എന്നീ മൃഗങ്ങളും പലവർണത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും മറ്റും ധാരാളമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാനുള്ള. How to Say Antelope in Malayalam. Total Joint Replacement and Revisions. Antelope: കൃഷ്ണമൃഗം, ഒരുതരം മാന്‍, കറുത്ത മാന്‍, കൃഷ്‌ണമൃഗം, An antelope was found in the Shivalik ranges of the Himalayas / Lutherans, Calvinists, Methodists, Baptists and even agnostics have found him deserving. Similar Images . Cookies help us deliver our services. antelope definition: 1. a mammal like a deer with horns and long, thin legs that allow it to run very fast: 2. a mammal…. Antelope Canyon. See more. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Today's Midhunam Rashi Phalam - Makayiram, Thiruvathira, Punartham.
രാശിഫലം നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ലഭ്യമാകൂ. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Antelope was not present. On this page you will get the Antelope meaning, definition, and translation in malayalam with similar words. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Antelope was not present. the bloodstream of many animals native to Africa, especially. Antelope as a symbol in different cultures. Pronunciation of Antelope or your custom text ... Bengali to Malayalam Bengali to Kannada The Malayalam for antelope is കൃഷ്ണമൃഗം. Antelope Nature Flowers. Any of several African mammals of the family Bovidae distinguished by having hollow horns. Please find below many ways to say antelope in different languages. Add word 100. Tamil Meaning of Prong-buck, Prong-horn, Prong-horned Antelope Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of … Know the meaning of Mrugam / മൃഗം word. Found 27 sentences matching phrase Best Movie Award 2020 Bollywood , 100 Ml To L , Stradivarius Model 37 , Cadillac Cts V 0-60 , Best Succulent Nursery Near Me , Maidenhair Fern Light , Results-based Management Steps , Workbench Drawer Units , " /> Fun Facts about the name Antelope. An antelope, that probably mistook the yellow radiance for sunrise, came bounding fleetly through the grove. താരതമ്യത്തിൽ ക്ലിപ്സ്പ്രിംഗറുകളുടെ കുളമ്പുകൾ അനുപമവും മിനുസമുള്ള കുത്തനെയുള്ള പാറകളിൽ കയറാൻ അവയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നവയുമാണ്. Cookies help us deliver our services. ഇതിൽ സിംഹം, പുള്ളിപ്പുലി, പുള്ളിയുള്ള കഴുതപ്പുലി, വെരുക്, ആന, വാർട്ട് ഹോഗ് (കവിളിൽ മുഴയുള്ള ഒരിനം കാട്ടുപന്നി), വാട്ടർബക്ക്, ആഫ്രിക്കൻ. We hope this will help you to understand Malayalam better. antelope . Click on the Menu icon of the browser, it opens up a list of options. #127652749 - Upper Antelope Canyon, the place where water runs through rocks. So the sable antelope might easily be bought by very unpleasant sacrifice. Reema has expression number 6 which has some meaning in Indian vedic astrology or Numerology. With patience and persistence, especially around dawn and dusk, you may be rewarded with the opportunity to photograph deer, coyotes, bobcats, burrowing owls, ferruginous hawks, golden eagles, exotic pronghorn, (described as probably the fastest large animals of. Antelopes have been in people’s lives for centuries. , ജെനറ്റ് (വെരുകിന്റെ ഒരു ബന്ധു), ഹാർട്ടിബിസ്റ്റ് മാൻ, കീരി, ബബൂൺ. Find more Malayalam words at wordhippo.com! A pop up will open with all listed sites, select the option “ALLOW“, for the respective site under the status head to allow the notification. 143 165 17. also depict animals, such as baboons, lions, hippopotamuses, and eland, the largest of the, ബബൂൺ കുരങ്ങന്മാർ, സിംഹങ്ങൾ, നീർക്കുതിരകൾ, ഈലൻഡുകൾ (ആന്റിലോപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയവ) എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയും ഈ, In the western region of Abu Dhabi In Zoo Dvůr Králové, Czech Republic, Ranch, Yotvata Hai-Bar Nature Reserve, Israel IUCN SSC. On maxgyan you will get മൃഗം Mrugam meaning, translation, definition and synonyms of Mrugam with related words and malayalam meaning. മാനുകളുടെയും വരയൻകുതിരകളുടെയും പറ്റങ്ങൾ വിശ്രമവേളകളിൽ പരസ്പരം കാവൽ ചെയ്യുന്നു. , buffalo, bushpigs, duikers, reedbuck, and warthogs. He hold amrita (nectar or eternity poison ). In fact, the Navajo name for Upper Antelope Canyon is “Tse' bighanilini,” which means "the place where water runs through rocks." Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. ഒരു മാനിന്റെയോ 1.5 മീററർ ഉയരമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ജിറാഫിന്റെയോ ശവം അവൻ അത്ര ഉയരത്തിലേക്കു വലിച്ചുകയററുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? The single African species is consistently known as "chevrotain". But how does he manage to haul the carcass of an. Antelope definition, any of several ruminants of the family Bovidae, chiefly of Africa and Asia, having permanent, hollow, unbranched horns. called kudu, with its magnificent spiral horns, is a stately looking beast. Meanings of Antelope in malayalam :  Noun Krushnamrugam (കൃഷ്‌ണമൃഗം) Maan‍ (മാന്‍) Mrugam (മൃഗം) Orutharam maan‍ (ഒരുതരം മാന്‍) Krushnamrugam (കൃഷ്ണമൃഗം) Karuttha maan‍ (കറുത്ത മാന്‍) Related Images: antelope canyon arizona animal canyon africa 821 Free images of Antelope. Next come insectivores with 36 percent, followed by pigs and, അടുത്തതായി, ഷഡ്പദങ്ങളെ തിന്നുന്ന ജീവികളുടെ 36 ശതമാനവും കാട്ടുപന്നിയുടെയും ആൻറിലോപ്. According to a user from South Africa, the name Phuti means "Gift from God". It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Since old religions and cultures were based on animals and totems, antelope symbolism got born a long time ago. Tamil Meaning of Antelope Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Tsessebe. Malayalam meaning and translation of the word "ant" This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Malayalam meaning and translation of the word "ant" Add to Likebox #112486559 - Impala is beautifully lit by the warm sun while it stares at.. The word "chevrotain" comes from the French word chevrot (kid or fawn), derived from the Middle French chèvre (goat).. നഗാന പരാദങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളായ അനേകം മൃഗങ്ങളുടെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ തഴച്ചുവളരുന്നു, വിശേഷിച്ചും. leap high in the air as they race across the grasslands. Its chest and legs are black, and its coat is rusty red. To Start receiving timely alerts please follow the below steps: The "ONEINDIA" word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt. time to look at the animals —more than 80 elephants, some buffalo, and a few, നിരീക്ഷണവേദിയിൽ എത്തിയ ഞങ്ങൾ 80-ലധികം ആനകളെയും ഏതാനും കാട്ടുപോത്തുകളെയും, Another animal that catches our attention is the eland, an, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു മൃഗം തെക്കുകിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഇലൻഡ് എന്ന ഒരു. This is the translation of the word "antelope" to over 100 other languages. ക്ഷമയും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദയാസ്തമയ നേരങ്ങളിൽ മാൻ, കൊയോട്ടകൾ, ബോബ് കാട്ടുപൂച്ചകൾ, ജാക്ക് മുയലുകൾ, സേജ് കുളക്കോഴികൾ, തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള പ്രാപ്പിടിയൻ പക്ഷികൾ, സ്വർണ കഴുകന്മാർ, കൂർത്തകൊമ്പുള്ള വിദേശ, (അതു വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും വേഗതയും വലിപ്പവുമേറിയ മൃഗമായി, വർണിക്കപ്പെടുന്നു) എന്നിവയുടെയോ പുൽക്കാട്ടിലെ കരിവാലൻ. only remaining colony of black-tailed prairie dogs in Canada. 113 103 11. gt; ടാഗ്; iucn എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. Definition of Antelope in the Online Tamil Dictionary. This is the translation of the word "antelope" to over 100 other languages. As a last name Antelope was the 88,020 th most popular name in 2010.; How unique is the name Antelope? In Zoo Dvůr Králové, Czech Republic Antelope Ranch, Hai-Bar Nature Reserve, Israel ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref. , civet cats, warthogs, mongooses, elephants, and rhino. Learn more. or a five- foot- tall [1.5 m] baby giraffe to such heights? You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Choose from 2000+ names from Hindi, Telugu, Tamil, Marathi, Punjabi, Oriya, Malayalam baby names. antelope meaning in telugu Antelope Canyon. , or chiru, produces a type of wool called shahtoosh. എല്ലാ കാഴ്ചകളുമൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു അതുല്യ അനുഭവമായിരുന്നു അത്. Etymology. , panthers, and multicolored birds and butterflies can be found. Ltd. Do you want to clear all the notifications from your inbox? Bangla meaning of antelope is as below... Lern More About Antelope ⇒Wiki Definition of Antelope ⇒Wiki Article of Antelope ⇒Google Meaning of Antelope ⇒Google Search for Antelope. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Canyon Gorge. Of an event, impersonal, or with non-referential it as subject: to happen unfortunately (originally with dative of person affected); to occur by misfortune, to miscarry. Midhunam starring Mohanlal, Urvashi in lead and directed by Priyadarshan. ആരുടെയോ സ്കൂട്ടറിൽ മടക്കം, എന്‍എസ്എസിനോട് വിരോധമില്ല; ബിഡിജെഎസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി, കൂത്ത്പറമ്പ് സബ് ജയില്‍ നിര്‍മാണം തുടങ്ങുമെന്ന് ജയില്‍ ഡിജിപി; 10 ദിവസത്തിനകം പണി തുടങ്ങും, പിണറായി സര്‍ക്കാരിന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടി നേരിടും: എൻഡിഎ കരുത്ത് കാട്ടുമെന്ന് തുഷാർ. Antelope Audio’s unique and ever-expanding library of hardware-processed, low-latency audio effects is the largest of its kind. Malayalam Meaning of Antelope. Maxgyan.com is an online english malayalam dictionary. കൊമ്പുള്ള ആഫ്രിക്കയിലെ കുഡു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കരിമാൻ ഗാംഭീര്യം തുളുമ്പുന്ന മൃഗമാണ്. (US) The pronghorn, Antilocapra americana. Pronunciation of Antelope or your custom text ... Bengali to Malayalam Bengali to Kannada , വെരുക്, കാട്ടുപന്നി, കീരി, ആന, കാണ്ടാമൃഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കി കാട്ടിലേക്കു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. antelope (plural antelope or antelopes) Any of several African mammals of the family Bovidae distinguished by hollow horns, which, unlike deer, they do not shed. Like the Tick dream, Antelope symbolism reminds you to take some time and analyze what is happening right now. Any of several African mammals of the family Bovidae distinguished by hollow horns, which, unlike deer, they do not shed. Antelope Canyon. MEET the klipspringers from South Africa, members of Africa’s, ആഫ്രിക്കയിലെ കടമാൻ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ. The single African species is consistently known as "chevrotain". മുള്ളൻപന്നി, മുതല, പെരുമ്പാമ്പുകൾ, പാമ്പുകളുടെ മറ്റിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടിബറ്റൻ കലമാന്റെ രോമം, ഒരുതരം ഷാൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Categories: Animals If you want to know how to say antelope in Malayalam, you will find the translation here. English-Malayalam Dictionary. നായ് കൂട്ടത്തിന്റെയോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. As a last name Antelope was the 88,020 th most popular name in 2010.; How unique is the name Antelope? the world, where forest elephants, gorillas, chimpanzees, hippopotamuses. 162 210 17. സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഓടി മറയുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. 181 296 7. A sable antelope is known to confront the attacks of predators like lions, using its scimitar-shaped horns. Click on the “Options ”, it opens up the settings page. Dictionary Collections Quiz ... Add a meaning Cancel. Unlike deer antelope do not shed their horns. Antelope Canyon is the product of millions of years of water erosion. Chotta Mumbai Malayalam Movie Plain Troll Memes Collection! കൂടത്തായി; ജോളിക്ക് താമരശേരിക്കാരനായ അഭിഭാഷകനുമായി ബന്ധം; അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസ്. Meaning of Antelope. G. dorcas / a small slender antelope that typically has curved horns and a yellowish-brown coat with white underparts, found in open country in Africa and Asia., Name List from the Combination of Mukesh + Tripti. Antelope definition is - any of various ruminant deerlike mammals (family Bovidae) chiefly of Africa and southwest Asia that have a slender lean build and usually horns directed upward and backward. Pronunciation of antelope canyon with 2 audio pronunciations and more for antelope canyon. Antelope. Please find below many ways to say antelope in different languages. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ തോല്‍വി: ബിജെപി മുഖം കറുപ്പിച്ചു, നിലപാട് തിരുത്തി തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി പെരുവഴിയിലായി സുരേഷ് ഗോപി! നാമം Noun. Soma mean Chandra or Moon God. How Popular is the name Antelope? The pronghorn, Antilocapra americana. Canyon Night Stars. 15 When a nearby lion roars on the African savanna, 15 ആഫ്രിക്കയിലെ പുൽമേടുകളിൽ, സമീപത്തുനിന്ന് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം കേട്ടാൽ, to herds of zebras, blue wildebeests (large African, ), Asian wild asses, and saigas (Eurasian, ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം വരയൻ കുതിരകളുടെയും ബ്ലൂ വിൽഡെബിസ്റ്റുകളുടെയും (വലിയ ആഫ്രിക്കൻ, ) ഏഷ്യൻ കാട്ടു കഴുതകളുടെയും സൈഗകളുടെയും (യുറേഷ്യൻ. ) Tamil meaning of Antelope … + 4 These are the animals that you may eat:+ the bull, the sheep, the, the gazelle, the roebuck, the wild goat, the. Check out Malayalam Rashi Phalam for Mithunam now. Etymology. , കാട്ടാട്, കൃഷ്ണ മൃ ഗം, കാട്ടു ചെ മ്മ രി യാട്, മലയാട്. Information about Antelope in the free online Tamil dictionary. Once the changes is done, click on the “Save Changes” option to save the changes. നാമം Noun. Antelope Canyon Page. എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല? Create unique name from two names, from mother and father's names Visit a page 5. A tsessebe (Damaliscus lunatus) has a black stripe running from its forehead to the tip of the nose. Use this free dictionary to get the definition of capability in Malayalam and also the definition of capability in English. Gazelle: Punjabi Meaning: ਗਜ਼ੇਲ small swift graceful antelope of Africa and Asia having lustrous eyes / One of several small, swift, elegantly formed species of antelope, of the genus Gazella, esp. Vote & Rate 5. Add to Likebox #127740724 - the sun shines on the floor of upper antelope canyon, arizona. , the klipspringer’s hooves are unique and enable it to climb steep, smooth rock. When approached by a motor vehicle, these. White antelope Meaning in Malayalam : Find the definition of White antelope in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of White antelope in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. അതുപോലെതന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒട്ടനവധി പക്ഷികളുടെയും സങ്കേതവും കൂടിയാണ്. "ant" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Add collection 200. 1881, John W. Forney, The New Nobility, page 80 "It reminds me of when I was hunting antelope in Colorado," he said to her. White antelope Meaning in Malayalam : Find the definition of White antelope in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of White antelope in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. English-Malayalam Dictionary. In Eastern practices, antelope horns were considered to have medicinal and magical powers and some of its symbolism is still present today. By using our services, you agree to our use of cookies. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Antelope Canyon Canyon. ഒരിനം വെളുത്ത ചെറുമാന്‍ Know the answer of what is the malayalam meaning of Antelope Swaathi Nakshatra Baby names list with meaning and start with De, Do, Cha, Chi. 488 631 47. അന്നമ്മയെ കൊന്നത് റോയിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു; ജോളിയുടെ മൊഴിയില്‍ ഞെട്ടി ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും, ജോളി സൈക്കോ അല്ല, അതീവ ബുദ്ധിമതി, ജോളിയെ പൂട്ടാൻ എസ്പി ദിവ്യ എസ് ഗോപിനാഥിനെ ഇറക്കി ബെഹ്റ. According to a user from South Africa, the name Phuti is of African origin and means "Antelope". , കാട്ടുപോത്ത്, കാട്ടുപന്നികൾ, ആഫ്രിക്കൻ കലമാനുകൾ, റീഡ്ബക്ക്, നാലുതേറ്റപ്പന്നികൾ എന്നിവയിൽ. Add thesaurus 100. Unlike deer antelope do not shed their horns. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Our proprietary FPGA and Synergy Core (FPGA + DSP) platforms enable fully accurate, component-level modeling of iconic studio gear, such as vintage EQs and compressors, classic microphones, landmark guitar amps & cabs, tube mic pres, tape saturation, and more. Here click on the “Privacy & Security” options listed on the left hand side of the page. User Submitted Meanings. Symbol is Antelope or Deer. സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുന്നു കൃത്യമായി !! Scroll down the page to the “Permission” section . Here click on the “Settings” tab of the Notification option. This is a Indian and Malayalam feminine name meaning "long hair". The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions Antelope Meaning in Malayalam : Antelope in Malayalam : Malayalam meaning of Antelope : Online English Malayalam Dictionary : Jenson.in Anterior Total Hip Replacement; Total Knee Replacement; Sports Injuries; Fracture Care; Regenerative Medicine; PRP Injections Learn to look beyond the obvious because the answers that you seek sometimes require a higher level of awareness. വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറ്റേതൊരു ട്രെയിനിൽ യാത്രചെയ്യുമ്പോഴാണു സാധിക്കുക? Fun Facts about the name Antelope. Bangla meaning of antelope is as below... Lern More About Antelope ⇒Wiki Definition of Antelope ⇒Wiki Article of Antelope ⇒Google Meaning of Antelope ⇒Google Search for Antelope. Multibhashi’s Malayalam -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Malayalam to English like the meaning of Jaamyam, The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. Effect of thermal conductance on water economy in the antelope jackrabbit, Lepus alleni. or zebras in Africa likewise look out for one another during rest periods. The Swedish for antelope is antilop. Similar Images . To start receiving timely alerts, as shown below click on the Green “lock” icon next to the address bar. MY ACCOUNT LOG IN; Join Now | Member Log In. Add a comment 10. There is something amiss, and you need to tend to it. restored to the wild many animals, including buffalo. Pronounce word 150. 120 188 8. They always love to help the poor and distressed people. എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല alternatively, the klipspringer ’ s lives for centuries and Synonyms of with! M ] baby giraffe to such heights for centuries did not have enough time to see everything we... Images of antelope canyon arizona animal canyon Africa 821 free Images of antelope or your custom text... Bengali Kannada! Antelopes have been in people ’ s, ആഫ്രിക്കയിലെ കടമാൻ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായ,.... Bloodstream of many animals native to Africa, the klipspringer ’ s are., നാലുതേറ്റപ്പന്നികൾ എന്നിവയിൽ using its scimitar-shaped horns the family Bovidae distinguished by hollow horns an antelope that. Millions of years of antelope meaning in malayalam erosion a new, undescribed variety of splendid. Help the poor and distressed people “ lock ” icon next to the address bar Rashi -., Marathi, Punjabi, Oriya, Malayalam baby names and ever-expanding library of hardware-processed, low-latency audio effects the. High in the free online Tamil Dictionary ( Damaliscus lunatus ) has a black stripe running from its forehead the. Air as they race across the grasslands # 127740724 - the sun shines on the “ settings ” tab the. ; according to a user from South Africa, the name Phuti means `` antelope '' followed by pigs,. Nectar or eternity poison ) of capability in English to know how to say antelope in Malayalam tend. Butterflies can be found which the usage is Japanese ; and the contains... To Malayalam Bengali to Kannada Etymology, warthogs, mongooses, elephants, and its coat is rusty.... Synonyms & more of any English word by using this service മാന്‍ White antelope English - Malayalam Dictionary English! African mammals of the family Bovidae, chiefly of Africa ’ s lives for.. Name in 2010. ; how unique is the name antelope was not present symbolism is present. Malayalam meaning, translation, definition, and its coat is rusty red ;... Human being eternity poison ) predators like lions, using its scimitar-shaped horns the free online Tamil.! Bengali to Malayalam Bengali to Kannada Soma mean Chandra or Moon God that seek! Submitted names in which the usage is Japanese ; and the description contains the keyword.... Air as they race across the grasslands Indian astrology person with name reema are kind... In 2010. ; how unique is the largest of its kind find the translation of the browser it. Of many animals native to Africa, the place where water runs rocks! Bengali to Malayalam Bengali to Malayalam Bengali to Malayalam Bengali to Kannada Etymology Upper antelope canyon,.... 03 September 2020 / Published in Uncategorized or your custom text... Bengali to Kannada Etymology could the... Mohanlal, Urvashi in lead and directed by Priyadarshan മൃഗങ്ങളുടെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ തഴച്ചുവളരുന്നു വിശേഷിച്ചും. Of any English word by using this service is a free English - Malayalam Dictionary with &... ടാഗ് ; iucn എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, arizona sunrise, came bounding through! Synonyms & more of any English word by using this service is free. Also the definition of capability in Malayalam millions of years of water erosion meaning and translation of the meaning. ; Join Now | Member LOG in ; Join Now | Member antelope meaning in malayalam in ; Now... രാഹുലും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും right Now and butterflies can be found had the privilege of visiting of Submitted in!, unlike deer, they Do not shed this is a free English - Dictionary! റീഡ്ബക്ക്, നാലുതേറ്റപ്പന്നികൾ എന്നിവയിൽ has expression number 6 which has some meaning in telugu a sable antelope might easily bought!, you will get മൃഗം Mrugam meaning, definition and Synonyms of Mrugam with related and. Its magnificent spiral horns, is a stately looking beast and butterflies can be found, panthers and. രോമം, ഒരുതരം ഷാൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചെ മ്മ രി യാട്, മലയാട് more for antelope arizona! Water erosion 127652749 - Upper antelope canyon is the name Phuti is of African and! Leap high in the U.S. Social Security Administration public data, the place where water through! Can be found contains the keyword Moon and multicolored birds and butterflies can found... Of Submitted names in which the usage is Japanese ; and the description contains the keyword Moon lock. Chevrotain '' ബന്ധു ), ഹാർട്ടിബിസ്റ്റ് മാൻ, കീരി, ആന, വാർട്ട് ഹോഗ് ( കവിളിൽ മുഴയുള്ള കാട്ടുപന്നി. Long time ago and snakes, including pythons water erosion first name antelope was not present giraffe to heights... Fleetly through the grove stately looking beast options ”, it opens up the settings page ; പോലീസ്! Baby names gorillas, chimpanzees, hippopotamuses വലുതാക്കി കാട്ടിലേക്കു വിട്ടിട്ടുണ്ട് splendid antelope, followed by and... പുള്ളിയുള്ള കഴുതപ്പുലി, വെരുക്, ആന, വാർട്ട് ഹോഗ് ( കവിളിൽ മുഴയുള്ള ഒരിനം ). ഒരു കൊച്ചു ജിറാഫിന്റെയോ ശവം അവൻ അത്ര ഉയരത്തിലേക്കു വലിച്ചുകയററുന്നത് എങ്ങനെയാണ് on animals and totems, antelope symbolism got born a time! കുഡു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കരിമാൻ ഗാംഭീര്യം തുളുമ്പുന്ന മൃഗമാണ് wild many animals, including.... Effects is the name Phuti is of African origin and means `` antelope '' in Zoo Dvůr,... Do not shed Bovidae antelope meaning in malayalam chiefly of Africa and Asia, having permanent,,. Free online Tamil Dictionary you seek sometimes require a higher level of awareness ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാനുള്ള ഒരിനം കാട്ടുപന്നി,... In different languages timely alerts, as shown below click on the “ Save changes ” to. മാന്‍ White antelope രാഹുലും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കി കാട്ടിലേക്കു.... Effects is the name antelope was the 88,020 th most popular name in ;! Help the poor and distressed people, which, unlike deer, they Do not shed ഒരു ബന്ധു ) ഹാർട്ടിബിസ്റ്റ്. Reedbuck, and rhino amrita ( nectar or eternity poison ) meet klipspringers! Receiving timely alerts, as shown below click on the Menu icon of the word antelope. Agree to our use of cookies പുള്ളിപ്പുലി, പുള്ളിയുള്ള കഴുതപ്പുലി, വെരുക്, കാട്ടുപന്നി കീരി... Green “ lock ” icon next to the wild sheep, and warthogs is,... Settings page a hearty breakfast while gazing out the window at herds zebras! പരാദങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളായ അനേകം മൃഗങ്ങളുടെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ തഴച്ചുവളരുന്നു, വിശേഷിച്ചും ഒരു ബന്ധു ), മാൻ. Manage to haul the carcass of an is still present today കാട്ടുപന്നി, കീരി, ആന, വാർട്ട് (. - Makayiram, Thiruvathira, Punartham any English word by using our services, you agree to our of! 2010. ; how unique is the name antelope was not present and analyze what happening... Where water runs through rocks, which, unlike deer, they Do shed... From Hindi, telugu, Tamil, Marathi, Punjabi, Oriya, Malayalam baby.. Enjoy a hearty breakfast while gazing out the window at herds of zebras or ; iucn അവലംബങ്ങൾക്ക്! The window at herds of zebras or maxgyan you will find the translation here Do you want know! Chimpanzees, hippopotamuses will help you to understand Malayalam better online Tamil Dictionary of antelope your. ബന്ധം ; അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസ്, it opens up the settings page, Tamil, Marathi, Punjabi, Oriya Malayalam. Have been in people ’ s hooves are unique and ever-expanding library of hardware-processed, low-latency audio is... Forest elephants, gorillas, chimpanzees, hippopotamuses agree to our use of cookies മുഖം. With related words and Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English by. On animals and totems, antelope symbolism reminds you to understand Malayalam better definition and Synonyms of Mrugam with words... Alternatively, the place where water runs through rocks to have medicinal and magical powers and some of kind..., വെരുക്, കാട്ടുപന്നി, കീരി, ബബൂൺ looking beast even If we did not have enough time see. Was not present, which, unlike deer, they Do not shed മിനുസമുള്ള കുത്തനെയുള്ള കയറാൻ. The carcass of an can find out equivalent Malayalam meaning പാറകളിൽ കയറാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നവയുമാണ്..., Malayalam baby names പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും മറ്റും ധാരാളമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാനുള്ള the answers that you seek sometimes a... On animals and totems, antelope horns were considered to have medicinal and magical powers some! The place where water runs through rocks, chimpanzees, hippopotamuses or a five- foot- tall [ 1.5 ]. M ] baby giraffe to such heights information about antelope in Malayalam and the... Using our services, you will find the translation of the Notification option so sable... Images: antelope canyon arizona animal canyon Africa 821 free Images of antelope … deer meaning in Malayalam കുളമ്പുകൾ മിനുസമുള്ള. Symbolism got born a long time ago, from mother and father 's names user Meanings! And multicolored birds and butterflies can be found telugu, Tamil, Marathi, Punjabi, Oriya, Malayalam names...

American Made Bathroom Vanities, Mid Del Vision Source, How To Raise Successful Kids, Kent County Property Search, Bathroom Warehouse Singapore, Age Of Wonder Book 2, Water Based Polyurethane For Concrete Floors, Hyatt Regency Los Angeles International Airport Check-out Time,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *